AFC

Financial News

Tax

Transparency Report

Transparency Report 2019

bcmb2019_001
  Cập nhật tăng Kiểm toán viên trong danh sách Kiểm toán viên được Bộ Tài chính chấp thuận hành nghề tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam trong năm 2019. Theo đó, bổ sung 02 Kiểm toán viên sau:  Phạm Quang Khải – Giấy Chứng nhận số 4018-2019-009-1 do Bộ Tài chính […]

Accounting - Auditing

AFC has been officially approved to provide professional services to public interest companies in 2019 year by Ministry of Finance

ds2019001
Based on Decision No. 2155/QĐ-BTC dated 15 November 2018, AFC has been officially approved to provide professional services to public interest companies in 2019 year by Ministry of Finance More information now published on Ministry of Finance website: Click Here