AFC

Bộ Tài Chính công bố danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2018, Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam cùng 19 Kiểm toán viên hành nghề trong Công ty đã được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019. Quyết định nói trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018.

ds2019001

ds2019002

Hiện tại thông tin trên cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Bộ Tài Chính
Thông tin chi tiết văn bản: QĐ 2155/QĐ-BTC